Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

Mobiliteitsbeleid

Saldo

Begroot 2017 € 1.577
Realisatie 2017 € 1.245
Verschil € 332