Jaarverslag 2017

Bedrijfsvoering

Algemeen

Algemeen

Een goede bedrijfsvoering is essentieel voor een adequate uitvoering van de provincietaken. Een goede bedrijfsvoering is niet alleen kwalitatief op orde, maar is ook efficiënt; het legt geen groter beslag op de beschikbare middelen dan strikt noodzakelijk is. De opdracht aan het management is dan ook de kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering te borgen en te optimaliseren. Dat is geen eenmalig project, maar vraagt voortdurende aandacht en inzet.
In deze paragraaf leggen we verantwoording af over wat we in 2017 hebben gedaan om de bedrijfsvoering efficiënter en beter te maken en hoe we daarop hebben gestuurd.