Jaarverslag 2017

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Detaillering baten en lasten per programma

Detaillering baten en lasten per programma

Onderstaande tabellen geven per programma de lasten en –baten van de provincie Flevoland weer, exclusief de mutaties in de reserves. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

Tabel 2.1: Lasten provincie Flevoland (exclusief mutaties reserves)

Programma

Rekening 2016

Begroting 2017 ontwerp

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling en  
   Waterbeleid

 1.536

 1.753

 3.185

 2.561

 624

2 Landelijk gebied en natuur

 6.716

 8.951

 9.624

 8.871

 753

3 Economie

 4.393

 3.961

 5.711

 4.695

1.016

4 Cultuur, samenleving en sport

 9.226

 6.659

 11.150

 10.722

 428

5 Energie, milieu en klimaat

 6.535

 7.044

 7.830

7.262

568

6 Mobiliteit

 62.733

 58.167

 71.494

 70.956

 538

7 Gebiedsontwikkeling

 13.245

 20.514

 23.952

 20.958

 2.994

8 Kwaliteit openbaar bestuur

   a. Bestuur c.a.

 49.978

 50.062

 58.418

52.462

5.956

   b. Algemene dekkingsmiddelen

 314

 34

 87

449

-362

   c. Onvoorzien

 0   

 3.683

 533

 0   

 533

Bedragen x €1.000

Tabel 2.2: Baten provincie Flevoland (exclusief mutaties reserves)

Programma

Rekening 2016

Begroting 2017 ontwerp

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling en  
   Waterbeleid

 -458

 -502

 -597

 -633

 36

2 Landelijk gebied en natuur

 -50

 -51

 -1

 25

 -26

3 Economie

 -23

 0   

0   

 0   

 0   

4 Cultuur, samenleving en sport

 -47

 0   

 0   

 0   

 0   

5 Energie, milieu en klimaat

 -730

 -489

 -687

 -649

 -38

6 Mobiliteit

 -33.194

 -33.363

 -34.091

 -34.503

 412

7 Gebiedsontwikkeling

 -11.956

 -3.625

 -3.625

 -1.323

 -2.302

8 Kwaliteit openbaar bestuur

   a. Bestuur c.a.

 -6.029

 -3.187

 -4.279

 -4.232

 -47

   b. Algemene dekkingsmiddelen

 -155.186

 -146.546

 -163.973

 -165.027

 1.054

   c. Onvoorzien

 0   

 0   

 0   

 0   

 0   

Bedragen x €1.000Tabel 2.3: Saldi lasten en baten provincie Flevoland + mutaties reserves

Programma

Rekening 2016

Begroting 2017 ontwerp

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling en  
   Waterbeleid

 1.078

 1.251

 2.588

 1.928

 660

2 Landelijk gebied en natuur

 6.666

 8.900

 9.623

 8.896

 727

3 Economie

 4.370

 3.961

 5.711

 4.695

 1.016

4 Cultuur, samenleving en sport

 9.179

 6.659

 11.150

 10.722

 428

5 Energie, milieu en klimaat

 5.805

 6.555

 7.143

 6.613

530

6 Mobiliteit

 29.539

 24.804

 37.403

 36.453

 950

7 Gebiedsontwikkeling

 1.289

 16.889

 20.327

 19.635

692

8 Kwaliteit openbaar bestuur

   a. Bestuur c.a.

 43.949

 46.875

 54.139

 48.230

5.909

   b. Algemene dekkingsmiddelen

 -154.872

 -146.512

 -163.886

 -164.578

692

   c. Onvoorzien

0   

 3.683

 533

0   

 533

Totaal saldo gerealiseerde baten en lasten (exclusief reserves)

 -52.997

 -26.935

 -15.269

 -27.406

12.138

Stortingen in reserves

 78.935

 65.028

 82.523

 82.679

 -156

Onttrekkingen aan reserves

 -31.670

 -38.092

 -67.255

 -62.473

 -4.783

Saldo reservemutaties

 47.265

 26.936

 15.268

 20.206

 -4.939

Bedragen x €1.000