Jaarverslag 2017

Provincie Flevoland - Jaarverslag 2017

Welkom bij de eerste digitale versie van de jaarstukken. In deze jaarstukken blikken we terug op het jaar 2017. De jaarstukken zijn onderverdeeld in een samenvatting, de programmaverantwoording van de 8 programma’s, de verplichte paragrafen en de jaarrekening 2017 (inclusief bijlagen). Per programma gaan we in op wat we bereikt hebben, wat we daarvoor gedaan hebben en wat dat gekost heeft.

Samenvatting
  • De paragrafen geven inzicht in het beleid en de activiteiten van een aantal (financiële) onderwerpen van de provincie. Bekijk onze paragrafen.

  • Onze jaarrekening bestaat onder andere uit een overzicht van baten & lasten en de balans met toelichting. Bekijk onze jaarrekening.

  • Bekijk de bijlagen die bij onze jaarrekening horen.