Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

Bedrijventerreinen zijn ook via openbaar vervoer goed ontsloten

Ga terug

Bedrijventerreinen zijn ook via openbaar vervoer goed ontsloten

Doel (2015-2019)

Bedrijventerreinen zijn ook via openbaar vervoer goed ontsloten.

Doelrealisatie
De bereikbaarheid van bedrijventerreinen per openbaar vervoer is op peil gehouden.

Activiteiten

  • We hebben de bereikbaarheid van bedrijventerreinen op peil gehouden en waar mogelijk verbeterd binnen de bestaande kaders (UP 6.2.1):
  • Bij bedrijventerrein Stichtse Kant zijn we gestart met een deelfietsenproject. Hierdoor is, ondanks het (tijdelijk) vervallen van een bushalte aan de Waterlandseweg, het bedrijventerrein toch goed bereikbaar. De fietsen worden gebruikt tussen het bedrijventerrein en een andere bushalte.
  • We hebben de mogelijkheden geïnventariseerd om de bereikbaarheid van bedrijventerrein Trekkersveld met deelfietsen te verbeteren. In de loop van 2018 zullen deze worden geconcretiseerd.

Risico
Het risico dat er alleen naar traditionele oplossingen wordt gekeken heeft zich niet voorgedaan.