Jaarverslag 2017

Controleverklaring

Controleverklaring

De accountant (PwC) heeft op 17 april 2018 een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de Jaarrekening 2017. De controleverklaring is toegevoegd aan de pdf van de Jaarstukken 2017, welke is terug te vinden op www.flevoland.nl/jaarrekening