Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

De bediening van bruggen en sluizen veroorzaken zo min mogelijk files

Ga terug

De bediening van bruggen en sluizen veroorzaken zo min mogelijk files

Doel (2015-2019)

De bediening van bruggen en sluizen veroorzaakt zo min mogelijk files.

Doelrealisatie
Er zijn vervolgstappen gezet zodat de bediening van bruggen en sluizen zo min mogelijk files veroorzaakt.

Activiteiten

  • We hebben (samen met de provincie Overijssel) afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat om het aantal openingen van de Roggebotbrug voor recreatievaart in de middagspits terug te dringen.
  • Uit de ‘Effectstudie Nijkerkerbrug’ is gebleken dat het bij de Nijkerkerbrug niet nodig is om hierover afspraken te maken met Rijkswaterstaat (UP 6.5.2). Hier is al sprake van een hogere brug en er geldt een middagspitssluiting voor recreatievaart in het vaarseizoen, uitgezonderd juli-augustus. In die maanden blijkt het aantal brugopeningen in de middagspits echter beperkt en is het wegverkeersaanbod geringer.


Risico

Het risico dat er een discussie ontstaat vanwege tegengestelde belangen tussen het waterverkeer (Rijkswaterstaat) en het wegverkeer (provincie) heeft zich niet voorgedaan door een goede samenwerking en door het gezamenlijk in beeld brengen van wederzijdse belangen.