Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

De bereikbaarheid is verbeterd

Ga terug

De bereikbaarheid van Flevokust Haven, de luchthaven, de oostrand en de maritieme servicehaven is verbeterd

Doel (2015-2019)

De verbetering in de bereikbaarheid van Flevokust, de luchthaven en de maritieme servicehaven is gerealiseerd en/of voorbereid.

Doelrealisatie
De onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Flevokust Haven, de luchthaven en de maritieme servicehaven.

Activiteiten

  • In 2017 hebben we een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de verbinding over de baai van Van Eesteren (UP 6.4.1). De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2018 aan Provinciale Staten aangeboden.
  • We hebben de haalbaarheid verkend van een goederenvervoerlijn die aansluit op de Hanzelijn (UP 6.4.2). Een fysieke investering in een spoorwegaansluiting blijkt op dit moment niet haalbaar te zijn.
  • Eind 2017 is een onderzoek gestart naar een betere ontsluiting van Flevokust Haven (buitendijkse terminal en binnendijks bedrijventerrein).