Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

Het provinciale fietspadennetwerk is compleet en van goede kwaliteit

Ga terug

Het provinciale fietspadennetwerk is compleet en van goede kwaliteit

Doel (2015-2019)

Het provinciale fietspadennetwerk is compleet en van goede kwaliteit.

Doelrealisatie
De onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan de verbetering van de compleetheid en kwaliteit van het fietspadennetwerk.

Activiteiten

  • We hebben als onderdeel van het ontwerpprogramma Mobiliteit & Ruimte de subdoelen ‘Een volledig/sluitend, veilig, vlot, aantrekkelijk regionaal fietsnetwerk’ en ‘Toename van het fietsgebruik’ opgenomen (UP 6.7.2).
  • We hebben onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een fietsbrug tussen Zeewolde en de Veluwe. Uit dit onderzoek is gebleken dat realisatie van de brug niet haalbaar is (UP 6.7.2).
  • We hebben in MRA verband een onderzoek gedaan naar knelpunten/oplossingen op het snelfietsroutenetwerk in Flevoland waarbij in MRA verband een intentieovereenkomst is opgesteld.
  • We hebben samen met de gemeenten Almere en Lelystad een plan van aanpak fietsparkeren bij NS stations opgesteld dat wordt gebruikt om mogelijke cofinanciering vanuit beschikbare rijksmiddelen mogelijk te maken.
  • We hebben afspraken gemaakt met de gemeente Lelystad om de fietsroute vanuit het centrum van Lelystad naar Amsterdam Lelystad Airport op te waarderen zodat de luchthaven ook per fiets op een hoogwaardige manier te bereiken is.


Risico

Het risico dat er geen overeenstemming is met andere wegbeheerders over het regionale netwerk en/of de differentiatie in kwaliteit hiervan heeft zich niet voorgedaan.