Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

B. (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

Saldo

Begroot 2017 € 5.258
Realisatie 2017 € 3.926
Verschil € 1.332