Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Flevoland is een actieve regionale partner in de EU

Ga terug

Flevoland is een actieve regionale partner in de EU

Doel (2015-2019)

Flevoland is een actieve regionale partner in de Europese Unie.

Doelrealisatie

Flevoland heeft zich onder andere met onderstaande activiteiten opgesteld als regionale partner in de Europese Unie.

Activiteiten

  • We hebben het afgelopen jaar actief gelobbyd in Brussel om Europese regelgeving en wetgeving te beïnvloeden op de thema’s zoals bepaald in de Europastrategie, waaronder Europese cohesiebeleid 2020, energiebeleid en visserijbeleid (UP 8.2.1).
  • We hebben geparticipeerd in het Comité van de Regio’s en deelgenomen in Europese netwerken zoals de AER, Peri Urban Regions Platform Europe (PURPLE) en sinds 2017 ook in CPMR (UP 8.2.2).
  • In het kader van de lobby voor structuurfondsen hebben we het rapporteurschap voor het Comité van de Regio’s voor de ‘EU Financiële verordening’ en het rapporteurschap voor de AER ‘Cohesiebeleid 2020’ (over de toekomst van structuurfondsen) vorm gegeven; in beide gevallen zijn de voorstellen van de rapporteur overgenomen (UP 8.2.3).
  • We hebben met het rapporteurschap van het Comité voor de Regio’s over de Europese richtlijnen voor energie-efficiëntie en de energieprestatie van gebouwen onze doelstellingen voor energieneutraliteit in Europa kracht kunnen bijzetten.
  • We hebben met een integraal lobbyprogramma geparticipeerd in de Europese Week van Regio’s en Steden.