Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Kwalitatief goed functionerende Statengriffie

Ga terug

Kwalitatief goed functionerende Statengriffie

Doel (d)
Formatie, taakverdeling en competenties afgestemd op going concern en behoefte Provinciale Staten.

Doelrealisatie
In 2017 heeft een herschikking van taken binnen de Statengriffie plaatsgevonden.

Activiteit
Ten aanzien van de commissieondersteuning en going concern, zijn een drietal gelijkwaardige functies gecreëerd, met afzonderlijke aandachtsvelden en koppeling aan de vier statencommissies. Door diverse personele wisselingen, is in 2017 nadrukkelijk aandacht besteed aan teambuilding en coaching van medewerkers.