Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Provinciale Staten zijn intensiever betrokken bij onze Europese activiteiten

Ga terug

Provinciale Staten zijn intensiever betrokken bij onze Europese activiteiten

Doel (2015-2019)
Provinciale Staten zijn intensiever betrokken bij onze Europese activiteiten.

Doelrealisatie
De betrokkenheid van Provinciale Staten bij de Europese activiteiten van Gedeputeerde Staten is vergroot.

Activiteiten

  • We hebben de Statenwerkgroep Europa vier keer geïnformeerd over de Europese belangenbehartiging (UP 8.4.2).
  • We hebben in de commissie Bestuur door middel van een halfjaarrapportage terug- en vooruit geblikt op de resultaten en activiteiten die voortvloeien uit Europastrategie Regio Randstad en Europastrategie Flevoland.
  • In juni 2017 hebben we een publieke informatiebijeenkomst georganiseerd over de consequenties van de Brexit voor Flevoland. Bedrijfsleven, politiek en stakeholders zijn daarbij aanwezig geweest.
  • We hebben de informatie over de Europese lobby op de provinciale website vernieuwd.