Jaarverslag 2017

Programma 3. Economie

Ondernemerschap en groei

Saldo

Begroot 2017 € 4.722
Realisatie 2017 € 3.810
Verschil € 912