Jaarverslag 2017

Programma 3. Economie

Meer groeiende bedrijven en het lerend vermogen van partijen is vergroot

Ga terug

Meer groeiende bedrijven en het lerend vermogen van partijen is vergroot

Doel (2015-2019)
Er zijn meer groeiende bedrijven in Flevoland en het lerend vermogen van partijen in het economisch ecosysteem is vergroot.

Doelrealisatie
We hebben de twee lijnen Markt & Cultuur en Groeiversneller uit het Economisch Programma nader uitgewerkt tot een programmalijn gericht op Groeihuis, Cultuur en Groeiversneller. Deze is in september 2017 door Provinciale Staten vastgesteld. In samenwerking met nieuwe en bekende partners in Win4All hebben we hieraan gewerkt.

Activiteiten

  • Met partners in Win4All hebben we een start gemaakt met het vormen van concrete samenwerkingen om de Flevolandse ondernemersnetwerken te versterken, kennisuitwisseling te verbeteren en ondernemers aan te zetten tot de eerste groeistappen.
  • We hebben samen met de Rabobank en Beter Koersen een succesvolle pilot gedraaid van de businessversneller, een programma gericht op ondernemers met een ambitie om te groeien.