Jaarverslag 2017

Programma 3. Economie

Meer zichtbare (inter)nationale bedrijvigheid en vestiging van internationale bedrijven

Ga terug

Meer zichtbare (inter)nationale bedrijvigheid en vestiging van internationale bedrijven

Doel (2015-2019)
Meer zichtbare (inter)nationale bedrijvigheid van Flevolandse ondernemers en hun producten en meer vestigingen van internationale bedrijven in Flevoland.

Doelrealisatie
We hebben de programmalijnen Markt & Cultuur en Groeiversneller nader uitgewerkt tot een programmalijn gericht op Internationaal ondernemerschap. Deze is in september 2017 door Provinciale Staten vastgesteld.

Activiteiten

  • We hebben het internationaal ondernemerschap in Flevoland, de mogelijkheden en onze rol daarbij in beeld gebracht.
  • We hebben bijgedragen aan de succesvolle acquisitie om een vestiging van een groot internationaal kledingconcern naar Flevoland te halen.
  • Partners in Win4All hebben we de ruimte geboden om samen te werken in een project gericht op het ontwikkelen van een gedeeld en gedragen imago en deze uit te laten dragen door en voor ondernemers uit onze provincie.