Jaarverslag 2017

Programma 3. Economie

Indicatoren

Ga terug

Indicatoren

IndicatorOmschrijvingBegroting 2017Rekening 2017
Economie algemeenBruto Binnenlands Product Flevoland (x € 1 miljard )

Toelichting: 2014: € 10,75 miljard (definitief), 2015: € 11,16 miljard (voorlopig aangepast)

> 10,5611,65 (voorlopig 2016)
Innovatiekracht conform Regionaal innovatie Scorebord EU

Toelichting: 2012: 0,45 , 2014: 0,46 , 2016: 0,46. Een update van de innovatie Index van de ING is niet meer beschikbaar, daarom is gekozen voor het EU Innovation Scoreboard, dat 2 jaarlijks verschijnt.

> 0,46n.n.b.
Recreatie en toerismeBezoekers vrijetijdsactiviteiten (x 1 miljoen)

Toelichting: 2015: 81,66 mln. Dit onderzoek vindt eenmaal per drie jaar plaats. Eind 2018 worden de resultaten hiervan verwacht.

≥ 95n.n.b.
Bezoekers overnachtingen (x 1 miljoen)

Toelichting: 2015: 2,27 mln.

≥ 2,352,63 (2016)
Economische impact: aantal banen

Toelichting: 2015: 10.180, 2016: 10.420

≥ 9.90011370
Economische impact: omvang bestedingen (x € 1 miljard)

Toelichting: 2015: € 1,4 miljard, 2016: € 1,4 miljard

≥ 1,401.4

Het Economisch Programma zet in op ondernemerschap en groei. Om het effect van dit programma meetbaar te maken oriënteren we ons op een andere set indicatoren met reële streefwaarden voor groei- gerelateerd aan de invloed die wij als provincie daarop hebben.