Jaarverslag 2017

Programma 3. Economie

Vergroten van de toegang tot kapitaal van 33% naar 40% in 2020

Ga terug

Vergroten van de toegang tot kapitaal van 33% naar 40% in 2020

Doel (2015-2019)
Vergroten van de toegang tot kapitaal van 33% naar 40% in 2020.

Doelrealisatie
We hebben in 2017 de provinciale instrumenten in de programmalijn Financiering & Support van het Economisch Programma verder uitgewerkt en zijn actief in twee concrete Win4All projecten die tot doel hebben de toegang tot (privaat) kapitaal te verbeteren.

Activiteiten

  • We hebben de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland ontwikkeld. Deze regeling richt zich op het vergroten van de kans op financiering, door middel van inhuur van kennis en expertise en door middel van persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer. De regeling is vastgesteld en gereed voor uitvoering.
  • De EFRO aanvraag voor het Proof of Concept fonds (PoC Fonds) is gehonoreerd. We hebben de nodige stappen gezet in de ontwikkeling van dit nieuwe fonds, waaronder de voorbereiding van uitvoering en de voorbereiding voor het opstellen van statuten ten behoeve van oprichting van een nieuwe B.V.
  • We hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het MKB Doorstartfonds. De evaluatie en besluitvorming over de verdere toekomst van het fonds is gepland in 2018 (UP 3.3.1).
  • Met partners in Win4All zijn we gestart met het realiseren van een ‘Financieringsoverleg Flevoland’, waarin we gezamenlijk de vraag van ondernemers naar groeifinanciering zullen matchen, via het organiseren van ‘Crowd Capital’.


Risico’s

  • Transparantie over wat wij als provincie wel en niet kunnen doen, heeft ervoor gezorgd dat we niet overvraagd zijn.
  • Het risico dat de Management Autoriteit Kansen voor West II (EFRO) de aanvraag voor een bijdrage aan het PoC Fonds afwijst, heeft zich niet voorgedaan. De EFRO aanvraag is geheel gehonoreerd.