Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

Zuidelijk Flevoland

Ga terug

Portefeuillehouder(s)

J. Lodders (RRAAM/Almere 2.0)
M.A. Rijsberman (Markermeer-IJmeer)
J.N.J. Appelman (Floriade Werkt!)

Doelen binnen programmaonderdeel

Saldo

Begroot 2017 € 14.956
Realisatie 2017 € 14.909
Verschil € 47