Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

Rijksvastgoed in Lelystad is optimaal ingezet

Ga terug

Rijksvastgoed in Lelystad is optimaal ingezet

Flevokust Haven   
Doel (2015-2019)

De buitendijkse multimodale haven met containerterminal is operationeel.

Doelrealisatie

Vervolgstappen zijn gezet in de ontwikkeling van de buitendijkse multimodale haven met containerterminal.

Activiteiten

  • We hebben de 1e fase van de buitendijkse overslaghaven Flevokust Haven: 400 meter terminalterrein, golfbreker en toegangsvaargeul voor 75% gerealiseerd (UP 7.6.1).
  • We hebben een multimodale ontsluiting bevorderd, onder meer door aansluiting van de Hanzelijn op Flevokust Haven te onderzoeken (UP 7.6.2). Een fysieke investering in de aansluiting van de Hanzelijn op Flevokust Haven is op dit moment niet haalbaar.
  • We hebben de ontwikkeling van het binnendijkse bedrijventerrein door de gemeente Lelystad gestimuleerd (UP 7.6.3).
  • We hebben het vervoer van ladingstromen om de benutting van Flevokust Haven te optimaliseren onderzocht (UP 7.6.4).
  • We hebben de doorgroei van de overslaghaven Flevokust Haven voorbereid (UP 7.6.5).


Risico’s

  • De realisatiekosten zijn binnen het krediet gebleven door een gedegen contractbeheersing.
  • Het risico dat de exploitatie van de kade achterblijft bij verwachting, heeft zich niet gemanifesteerd.
  • Het risico dat de economische potentie van Flevokust Haven onderbenut wordt, heeft zich niet voorgedaan.