Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

In het Markermeer-IJmeer zijn natuur en recreatiemogelijkheden ontwikkeld

Ga terug

In het Markermeer-IJmeer zijn natuur en recreatiemogelijkheden ontwikkeld

Markermeer-IJmeer
Doel (2015-2019)

In het Markermeer-IJmeer zijn natuur en recreatiemogelijkheden ontwikkeld als onderdeel van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem.

Doelrealisatie

Vervolgstappen zijn gezet om in het Markermeer-IJmeer natuur en recreatiemogelijkheden te ontwikkelen als onderdeel van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem.

Activiteiten

  • We hebben het op termijn (inschatting 30-50 jaar) realiseren van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) in het Markermeer en IJmeer voor de versterking van de ruimtelijk-economische structuur van Flevoland gestimuleerd.
  • We hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Marker Wadden fase 1 door ondersteuning van het proces.
  • We hebben een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Marker Wadden fase 1 en de alternatieve maatregel voor Luwtemaatregelen Hoornse Hop; de aanleg van natuur langs de Houtribdijk ter hoogte van het Enkhuizerzand (UP 7.4.1).
  • We hebben met samenwerkingspartners gezocht naar een effectieve governancestructuur om (de samenhang tussen) de verschillende ontwikkelingen in het Markermeer-IJmeer te optimaliseren.
  • We hebben de effecten van de ruimtelijke ingrepen op het Markermeer-IJmeer geregistreerd en gemonitord (UP 7.4.3).


Risico

De relatie tussen natuurinvesteringen en ontwikkelruimte blijft onduidelijk. De Stuurgroep Markermeer-IJmeer heeft de discussie hierover uitgesteld tot een moment waarop er meer urgentie is om hierover door te praten.