Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

Floriade Werkt! benut de kansen die zich voordoen met de komst van de Floriade

Ga terug

Floriade Werkt! benut de kansen die zich voordoen met de komst van de Floriade

Floriade Werkt!
Doel (2015-2019)

De kansen die de Floriade biedt voor het versterken van de Flevolandse kenniseconomie op het gebied van AgroFood & Tuinbouw zijn benut.

Doelrealisatie
Vervolgstappen zijn gezet om de kansen te benutten die de Floriade biedt voor het versterken van de Flevolandse kenniseconomie op het gebied van AgroFood & Tuinbouw.

Activiteiten

  • We hebben in de aanloop naar de Floriade ingezet op kennis ontwikkelen en het stimuleren van innovaties, vooral op het gebied van Feeding the City.
  • We hebben de bouw van het Innovatiepaviljoen voorbereid (UP 7.3.2).
  • We hebben de eerste challenge over voeding & gezondheid uitgevoerd. Uit 47 ideeën zijn drie winnaars gekozen, maar ook met de niet-winnaars blijven we in contact om ze te helpen bij de doorontwikkeling van hun idee. Kennisvragen worden via een voucherregeling aan de Flevo Campus gekoppeld.
  • We hebben met partners overlegd over een tweede challenge, die we bij voorkeur willen koppelen aan een meerjarig living lab van ondernemers en Flevo Campus.
  • We hebben gewerkt aan de realisatie van de Flevo Campus, een kenniscampus op het gebied metropolitane voedselvraagstukken (UP 7.3.3).


Risico

De bouw van het Innovatiepaviljoen is later gestart dan gepland. De omgevingsvergunning voor het Innovatiepaviljoen is verleend en in werking; wel loopt er nog een bodemprocedure tegen deze vergunning en tegen het nieuwe bestemmingsplan.