Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

Realiseren ambities RRAAM m.b.t. de ontwikkeling van Almere

Ga terug

Realiseren ambities RRAAM m.b.t. de ontwikkeling van Almere

Almere 2.0
Doel (2015-2019)

Samen met het Rijk en de gemeente Almere realiseren van de ambities uit de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer over de verdere ontwikkeling van Almere, conform de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0.

Doelrealisatie
Vervolgstappen zijn gezet om samen met het Rijk en de gemeente Almere de ambities uit de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer over de verdere ontwikkeling van Almere, conform de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0. te realiseren.

Activiteiten

  • We hebben samen met het Rijk, de gemeente Almere, de provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam de bestuursovereenkomst Rijk-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer (RRAAM) uitgevoerd.
  • We hebben de overeenkomst geëvalueerd. Op hoofdlijnen is geconcludeerd dat de uitvoering goed loopt. De aanbeveling is gedaan om de relatie tussen Almere 2.0 en Markermeer-IJmeer te versterken.
  • We hebben samen met het Rijk en de gemeente Almere de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 uitgevoerd.
  • Voor het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) hebben we gewerkt vanuit het meerjarenprogramma en het vastgestelde jaarprogramma (UP 7.2.2).
  • We hebben (samen met partners) het vastgestelde jaarprogramma FVA 2017 uitgevoerd (UP 7.2.3).