Jaarverslag 2017

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Ruimtelijke ontwikkeling

Saldo

Begroot 2017 € 2.505
Realisatie 2017 € 1.933
Verschil € 572