Jaarverslag 2017

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Een overheid die zich openstelt naar de samenleving

Ga terug

Een overheid die zich openstelt naar de samenleving

Doel (2015-2019)
Een overheid die zich openstelt naar de samenleving, die de dialoog zoekt met haar inwoners, die ontvankelijk is voor nieuwe ideeën en die uitnodigt en meedenkt.

Doelrealisatie
De onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan de doelrealisatie.

Activiteiten

  • We hebben de startnotitie voor ‘Ruimte voor initiatief’ (1 van de 8 startnotities) in het kader van de Omgevingsvisie aan Provinciale Staten voorgelegd.
  • We hebben meegewerkt aan goede ideeën uit de samenleving waarbij de provincie kan helpen om die ideeën om te zetten in concrete resultaten. Daarbij is gezocht naar onderwerpen die aansluiten bij het takenpakket van de provincie.