Jaarverslag 2017

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Wij handelen waterrobuust en klimaatbestendig

Ga terug

Bij het (her)ontwikkelen van gebouwde omgeving handelen wij waterrobuust en klimaatbestendig

Doel (2015-2019)
In 2020 handelen wij waterrobuust en klimaatbestendig bij het (her)ontwikkelen van de gebouwde omgeving.

Doelrealisatie
We hebben in samenwerking met het waterschap stappen gezet in waterrobuust en klimaatbestendig handelen.

Activiteiten

  • We hebben gewerkt aan een klimaatagenda waarin de acties om te komen tot een waterrobuust en klimaatbestendig Flevoland worden gebundeld (UP 5.4.1). Deze agenda zal in 2018 gereed komen.
  • We hebben voorbeelden van klimaatadaptatie laten zien aan de Deltacommissaris tijdens zijn bezoek aan Flevoland op 21 november 2017.
  • We hebben ons ingezet voor het stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.