Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

Midden Flevoland

Ga terug

Portefeuillehouder(s)

J. Lodders (Amsterdam Lelystad Airport/OMALA, Rijksvastgoed)
J.N.J. Appelman (Flevokust Haven)

Doelen binnen programmaonderdeel

Saldo

Begroot 2017 € 386
Realisatie 2017 € 231
Verschil € 155