Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

De maritieme servicehaven is operationeel

Ga terug

De maritieme servicehaven is operationeel

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
Doel (2015-2019)
De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland is operationeel.

Doelrealisatie
Vervolgstappen zijn gezet in de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland.

Activiteiten

  • We hebben de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland van provinciaal belang verklaard en hebben ons instrumentarium daarop ingezet (UP 7.7.4).
  • We hebben een provinciaal inpassingsplan vastgesteld.
  • We hebben de financiële onderbouwing (financieringsconstructies) opgesteld ten behoeve van een investeringsbesluit.
  • We hebben grondovereenkomsten met Rijk en Waterschap Zuiderzeeland voorbereid.
  • We hebben contracten met afnemers voorbereid.
  • We hebben met gemeenten aan de optimalisering van de economische structuurversterking gewerkt.


Risico’s

  • Het risico dat met potentiele afnemers geen overeenstemming bereikt zou worden, heeft zich niet voorgedaan. De gesprekken met potentiele afnemers om tot overeenstemming te komen zijn gaande.
  • Het risico dat door fysieke belemmeringen de doorlooptijd en kosten toenemen, heeft zich niet voorgedaan.