Jaarverslag 2017

Programma 5. Energie, milieu en klimaat

Energie en klimaat

Saldo

Begroot 2017 € 2.056
Realisatie 2017 € 1.924
Verschil € 132