Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

Openbaar vervoer

Saldo

Begroot 2017 € 1.046
Realisatie 2017 € 553
Verschil € 493