Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

Het openbaar vervoer is goed toegankelijk en betaalbaar voor alle doelgroepen

Ga terug

Het openbaar vervoer is goed toegankelijk en betaalbaar voor alle doelgroepen

Doel (2015-2019)

Het openbaar vervoer is goed toegankelijk en betaalbaar voor alle doelgroepen. Door bij de reële mobiliteitsvraag aan te sluiten moet 40% kostendekking gehaald worden.

Doelrealisatie
De toegankelijkheid van het openbaar vervoer is op peil gebleven. Met de invoering van het nieuwe tarievenstelsel voor het OV (‘Tarievenhuis’) is enerzijds het reizen over kortere afstanden duurder geworden, anderzijds is frequent reizen over grotere afstanden voordeliger geworden. Per saldo is de betaalbaarheid van het OV gelijk gebleven. De kostendekkingsgraad is ten opzichte van 2016 in 2017 met 1,4% gestegen naar 47,4%.

Activiteiten

 • We hebben gezorgd voor instandhouding, beheer en ontwikkeling van het regulier OV (UP 6.1.1), waarbij:
 • We hebben toegezien op een goede uitvoering van het OV door de vervoerders;
 • Een nieuw OV-tarievenstelsel is ingevoerd om het reizen met het openbaar vervoer te vergemakkelijken;  
 • Een verkenning is gestart naar de toekomst van de OV-concessies in Flevoland, Gelderland en Overijssel;
 • In Almere de nieuwe OV-concessie is gestart.
 • We hebben stappen gezet ter realisatie van de OV-visie Flevoland (UP 6.1.2):
 • We hebben een werkconferentie over de implementatie van de OV-visie en de toekomst van het OV in de Noordoostpolder georganiseerd en een onderzoek gericht op de verbetering van het busvervoer in Noordelijk Flevoland uitgevoerd.
 • Voorbereidingen voor de aanbesteding van een hoogwaardige OV-verbinding tussen treinstation Lelystad en de luchthaventerminal zijn gestart.
 • We zijn gestart met het ontwikkelen van een visie op het bieden van vervoersmogelijkheden op tijden en locaties waar “regulier” openbaar vervoer (op termijn) niet haalbaar is (UP 6.1.3).
 • We zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de mobiliteitscentrale Flevoland voort te zetten omdat eind 2018 het contract afloopt (UP 6.1.5).
 • We hebben met de andere partners binnen de MRA spoorgroep gelobbyd bij de Nederlandse Spoorwegen voor verbeteringen in de spoordienstregeling. Eén van de belangrijke elementen is de bediening op de OV-SAAL-corridor (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad). De focus ligt sterk op de bediening overdag en ’s avonds maar ook wordt aandacht gevraagd voor de bediening in de nacht. (UP 6.1.6).


Risico

Het risico dat de verhouding tussen kosten en opbrengsten zich ongunstig zou ontwikkelen heeft zich niet voorgedaan.

Dit is een voorlopig cijfer, gebaseerd op een eindejaar prognose. Het definitieve cijfer kan berekend worden op het moment dat alle reizigersopbrengsten bekend zijn. Naar verwachting zal dit rond de zomer in 2018 het geval zijn.