Jaarverslag 2017

Programma 4. Cultuur, samenleving en sport

Cultuur

Saldo

Begroot 2017 € 9.364
Realisatie 2017 € 8.972
Verschil € 392