Jaarverslag 2017

Programma 4. Cultuur, samenleving en sport

Indicatoren

Ga terug

Indicatoren

IndicatorOmschrijvingBegroting 2017Rekening 2017
Goed recreërenAantallen bezoekers van voorstellingen/festivals die met provinciale middelen mogelijk gemaakt zijn.

Toelichting: 2014: 93.590, 2015: 88.500. Het aantal bezoekers 2017 is medio 2018 beschikbaar.

> 93.590102.264 (2016)
SportRealisatie grootschalige ((inter-)nationale) sportevenementen

Toelichting: 2015: 5 , 2016: 9

≥ 39
Realisatie Regionale trainingscentra

Toelichting: 2015: 7 , 2016: 5

≥ 34
Percentage mensen met een beperking dat aan sport doet

Toelichting: 0-meting 2015: 52%, in 2018 vervolgmeting. Doel betreft 5% toename ten opzichte van 0-meting 2015

Toename met 5%n.b.