Jaarverslag 2017

Programma 4. Cultuur, samenleving en sport

Er is een aantrekkelijke promotie van de Flevolandse culturele kracht en identiteit

Ga terug

Er is een aantrekkelijke promotie van de Flevolandse culturele kracht en identiteit

Doel (2015–2019)

Er is een aantrekkelijke promotie en versterking van de Flevolandse culturele kracht en identiteit.

Doelrealisatie
Het nieuwe cultuurbeleid voor 2017-2020 is vastgesteld en richt zich op het versterken van de Flevolandse culturele kracht. Daarbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan de groei van de Flevolandse identiteit en het versterken van de binding van de inwoners met Flevoland.

Activiteiten

  • We hebben de nieuwe cultuurnota 2017-2020 ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten, in lijn met de landelijke afspraken voor het cultuurbeleid (UP 4.2.1).
  • We hebben gewerkt aan de ontwikkeling en promotie van thematische routes rond onder andere landschapskunst en monumenten (UP 4.2.2)
  • We hebben de viering van 100 jaar Zuiderzeewet in 2018 voorbereid (UP 4.2.3).
  • We hebben de financiële mogelijkheden voor het realiseren van een grootschalig kunstwerk in Dronten verkend (UP 4.2.4).
  • We hebben onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de bibliotheekondersteuning toekomstbestendig te maken, zodat de slagkracht toeneemt en de kwetsbaarheid afneemt (UP 4.2.5).
  • We hebben bijgedragen aan het proces op Schokland om te komen tot een betekenisvolle verbinding tussen het nieuwe natuurgebied, het werelderfgoed-centrum en de toeristisch-recreatieve voorzieningen.