Jaarverslag 2017

Programma 2. Landelijk gebied en natuur

Natuur en Landschap

Ga terug

Portefeuillehouder(s)

H.J. Hofstra (Natuur en landschap)
M.A. Rijsberman (Nationaal Park Nieuw Land, Oostvaardersplassen)

Doelen binnen programmaonderdeel

Saldo

Begroot 2017 € 9.463
Realisatie 2017 € 8.820
Verschil € 642