Jaarverslag 2017

Programma 2. Landelijk gebied en natuur

Opstellen en indienen van de aanvraag voor status Nationaal Park

Ga terug

Opstellen en indienen van de aanvraag voor status Nationaal Park

Doelen (2015-2019)
De aanvraag voor status Nationaal Park is samen met de gebiedspartners opgesteld en ingediend bij de Staatssecretaris Natuur, uitgaande van een balans tussen beschermen en beleefbaarheid.

Doelrealisatie
Met de onderstaande activiteiten hebben wij de voorbereidingen getroffen voor het Nationaal Park Nieuw Land.

Activiteiten

  • We hebben ons ingespannen om de status Nationaal Park te kunnen verkrijgen (UP 2.5.1).
  • We hebben geïnvesteerd in (voorzieningen voor) de ontwikkeling van het Nationaal Park (UP 2.5.3).