Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Het inkoop- en aanbestedings-beleid is verder verduurzaamd

Ga terug

Het inkoop- en aanbestedings-beleid is verder verduurzaamd

Doel (2015-2019)
Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is verder verduurzaamd, zodat de CO2-voetafdruk van aan ons te leveren diensten, werken en producten één van de afwegingscriteria is en zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden betrokken.

Doelrealisatie
Wij hebben voortgang geboekt in de verduurzaming van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarbij is de CO2-voetafdruk één van de afwegingscriteria voor aan ons te leveren diensten, werken en producten. Ook hebben wij in het kader van verduurzaming aan derden gevraagd dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.

Activiteiten

  • We hebben, binnen onze financiële mogelijkheden, er voor gezorgd dat de provinciale inkopen en aanbestedingen bijdragen aan de toename van hernieuwbare energieproductie, minder energieverbruik, het minimaliseren van de milieubelasting, de inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het stimuleren van de bio- en circulaire economie (UP 8.10.2).
  • We hebben onze aanbestedingen zodanig ingericht, dat we vergeleken met de bestaande situatie verbeteringen bereiken in het gebruik van materialen en energie (UP 8.10.3).
  • We hebben de uitvoering van de Participatiewet betrokken bij de uitvoering van inkopen en aanbestedingen (UP 8.10.4).