Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Bedrijfsvoering

Ga terug

Portefeuillehouder(s)

H.J. Hofstra (Financiën)
L. Verbeek (P&O, Inkoop & Aanbesteding, Facilitaire zaken)
M.A. Rijsberman (Communicatie en ICT)

Meer informatie over de bedrijfsvoering is terug te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Doelen binnen programmaonderdeel

Saldo

Begroot 2017 € 48.788
Realisatie 2017 € 44.259
Verschil € 4.529