Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Bestuurszaken

Ga terug

Portefeuillehouder(s)

M.A. Rijsberman (Bestuurlijke zaken)
L. Verbeek (Kwaliteit openbaar bestuur (rijkstaak))

Doelen binnen programmaonderdeel

Saldo

Begroot 2017 € 93
Realisatie 2017 € 45
Verschil € 48