Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

Nieuwe natuur

Ga terug

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman

Doelen binnen programmaonderdeel

Saldo

Begroot 2017 € 2.539
Realisatie 2017 € 471
Verschil € 2.068