Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

De economische structuur van Noordelijk Flevoland is versterkt

Ga terug

De economische structuur van Noordelijk Flevoland is versterkt

Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland
Doel (2015-2019)
Versterken van de economische structuur van Noordelijk Flevoland.

Doelrealisatie
De economische structuur van Noordelijk Flevoland is versterkt door de uitvoering van diverse projecten.

Activiteiten

  • We hebben het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL/NF) geëvalueerd en op basis van deze evaluatie besloten tot herziening van het programma.
  • We hebben relevante grootschalige investeringen geïdentificeerd en besloten over de besteding van de ZZL/NF-gelden (UP 7.7.2).
  • We hebben de uitvoering van projecten gemonitord en hebben over de voortgang van het programma gerapporteerd (UP 7.7.3).