Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

Noordelijk Flevoland

Saldo

Begroot 2017 € 2.445
Realisatie 2017 € 4.023
Verschil € -1.578