Jaarverslag 2017

Programma 4. Cultuur, samenleving en sport

De sport in Flevoland is onderscheidend

Ga terug

De sport in Flevoland is onderscheidend

Doel (2015–2019)

De sport in Flevoland is onderscheidend, draagt bij aan de Flevolandse identiteit en leidt tot grotere bekendheid en aantal bezoekers.

Doelrealisatie
De onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan het realiseren van het doel.

Activiteiten

  • We hebben samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, team Sportservice Flevoland en diverse partners als overheden, onderwijs en de sport & leisuresector uitvoering geven aan de nota Sportbeleid (UP 4.4.1):
  • We hebben verschillende (bovenregionale en internationale) sportevenementen ondersteund en gestimuleerd die passen bij de Flevolandse identiteit.
  • We hebben sporttalenten ondersteund en bijgedragen aan de toegankelijkheid en zichtbaarheid van aangepast sporten / gehandicaptensport door geld beschikbaar te stellen voor onder andere de ‘maand van het aangepast sporten’ en door met de Flevolandse gemeenten een convenant ‘aangepast sporten’ op te stellen.
  • We hebben samen met Sportservice Flevoland door middel van regelmatige digitale nieuwsbrieven resultaten van het sportbeleid zichtbaar gemaakt.
  • We hebben samen met de gemeente Almere en landelijke partners uit sport- en onderwijs het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) gerealiseerd en geopend.
  • We hebben diverse sport, leisure en business platforms georganiseerd waarin kennis en ervaringen zijn uitgewisseld.


Risico

Het risico met betrekking tot onvoldoende samenwerking tussen betrokken partijen is ondervangen door goede uitvoerings- en samenwerkingsafspraken met deze partijen. Dit zijn naast Sportservice Flevoland onder andere: sportbonden, Regionale Trainingscentra (RTC), evenementorganisaties en haar stakeholders, Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP), onderwijsinstellingen (Windesheim, ROC Flevoland), Flevolandse gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en sportcentra.