Jaarverslag 2017

Programma 4. Cultuur, samenleving en sport

Financieel overzicht

Ga terug

Financieel overzicht

Bedragen × € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting 2017 primitiefBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
Lasten
4.1 Cultuur7.1074.9389.3648.972392
4.2 Samenleving en sport2.1191.7211.7861.75036
Baten
4.1 Cultuur-470000
Saldo van lasten en baten9.1796.65911.15010.722429