Jaarverslag 2017

Programma 4. Cultuur, samenleving en sport

Samenleving en sport

Ga terug

Portefeuillehouder(s)

H.J. Hofstra (samenleving)
J. Lodders (sport)

Doelen binnen programmaonderdeel

Saldo

Begroot 2017 € 1.786
Realisatie 2017 € 1.750
Verschil € 36