Jaarverslag 2017

Programma 4. Cultuur, samenleving en sport

CMO Flevoland heeft bewezen bij te dragen aan de versterking van de samenleving

Ga terug

CMO Flevoland heeft bewezen bij te dragen aan de versterking van de samenleving

Doel (2015-2019)

Het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (CMO Flevoland) heeft bewezen bij te dragen aan de versterking van de samenleving.

Doelrealisatie
CMO Flevoland heeft bewezen goed verbinding te kunnen leggen met het sociale domein van de gemeenten.
De gemeenten hebben aangegeven positief te zijn over de rol en de resultaten van CMO Flevoland.

Activiteiten
We hebben CMO Flevoland gesubsidieerd en hebben invulling gegeven aan onze rol als opdrachtgever van CMO Flevoland. CMO is actief geweest binnen de opgave Krachtige Samenleving.

Risico
Het risico dat CMO Flevoland te autonoom opereert vanuit provinciale doelen zonder verbinding met het sociaal domein van de gemeenten is ondervangen door frequent voortgangsoverleg te voeren (ambtelijk en bestuurlijk) met CMO Flevoland en met de Flevolandse gemeenten.