Jaarverslag 2017

Programma 3. Economie

Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie

Ga terug

Portefeuillehouder

M.A. Rijsberman

Doelen binnen programmaonderdeel

Saldo

Begroot 2017 € 990
Realisatie 2017 € 886
Verschil € 104