Jaarverslag 2017

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Water

Ga terug

Portefeuillehouder

J. Lodders

Doelen binnen programmaonderdeel

Saldo

Begroot 2017 € 83
Realisatie 2017 € -5
Verschil € 88