Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

Indicatoren

Ga terug

Indicatoren

IndicatorOmschrijvingBegroting 2017Rekening 2017
Noordelijk FlevolandBesluiten over besteding ZZL/NF-gelden

Toelichting: percentage van budget dat beschikt is.

> 33%0.42
De maritieme servicehaven is planologisch mogelijk

Toelichting: er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het vastgestelde inpassingsplan.

10.9
Midden FlevolandOperationele luchthaven

Toelichting: de ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport voorziet in een gefaseerde bouw van de benodigde infrastructuur en faciliteiten.

00
Operationele multimodale overslaghaven Flevokust Haven

Toelichting: de oplevering vindt in 2018 plaats.

10.75
Een gedragen samenwerkingsagenda voor de Rijksvastgoedstrategie Lelystad

Toelichting:

11
Zuidelijk FlevolandEen vastgesteld jaarprogramma Almere 2.0 op basis van het meerjarenprogramma

Toelichting:

11
Zuidelijk FlevolandHet innovatiepaviljoen Floriade Werkt! is gebouwd en in gebruik

Toelichting: de bouw van het innovatiepaviljoen (voorheen: werkplaats) is, mede omdat we de eerste aanvragers op het terrein waren, vertraagd door een lang vergunningsproces.

10.2
Marker Wadden fase 1 en Luwtemaatregelen Hoornse Hop zijn gerealiseerd.

Toelichting: de realisatie van Marker Wadden fase 1 gaat snel. De planuitwerkingsfase Luwtemaatregelen Hoornse Hop is gestopt. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor een alternatieve maatregel.

00.75
Nieuwe NatuurMet de initiatiefnemers van de gehonoreerde projecten zijn overeenkomsten afgesloten.

Toelichting: met alle initiatiefnemers zijn intentieovereenkomsten gesloten en met 10 initiatiefnemers realisatieovereenkomsten. De complexiteit van de processen en het grote aantal betrokken partijen zorgden voor enige vertraging.

0.50.45