Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Algemene dekkingsmiddelen

Ga terug

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

Doelen binnen programmaonderdeel

Saldo

Begroot 2017 € -163.886
Realisatie 2017 € -164.578
Verschil € 692